adsX
sumerian language/ sumer dili فرهنگ و زبان سومري / سومئر ديلي

السلام عليك يا علي بن موسي الرضا

نظرات 1

سلام اوْلسوُن سيزه ، اي امام رضا!

     

غزلي از حضرت امام خمینی(ره): من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

نظرات 3



1من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم     چشم بیمــــار تــــو را دیــدم و بیمار شدم

2فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم       همچــــو منصــور خــــــریدار سرِ دار شدم

3غم دلدار فکنده است به جانم، شررى       کـــه بـــه جــــان آمدم و شهره بازار شدم

4درِ میخانه گشایید به رویم، شب و روز        که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

5جــــامــه زهد و ریا کَندم و بر تن کردم       خــــرقــــه پیــــر خـــراباتى و هشیار شدم

6واعـــظ شهــر کــه از پند خود آزارم داد       از دم رنــــد مــــى‏آلــــوده مــــَددکار شدم

7بگـــذاریــــد کــــه از بتکــده یادى بکنم       مـــن کـــه با دستِ بت میکده، بیدار شدم

ادامه مطلب ...
     

دانلود مختصر اشعار " عاشیق قربانی "

نظرات 0


     

سس بیلگی سی درسلری (آواشناسی ، واجشناسی و فرآیندهای آوایی در زبان ترکی آذربایجان

نظرات 1


ادامه مطلب ...
     

تورک در اشعار رودکی سمرقندی

نظرات 3

 نخستین زمزمه های شعر پارسی بعد از اسلام ، از شرق و شمالشرق ایران به گوش می رسد.

  رودکی سمرقندی از پیشروان شعرفارسی است که اشعاری پخته و روان دارد.

او در توران زمین زندگی می کند که محل تلاقی دو فرهنگ بزرگ ترکی و پارسی است.

 در شعر رودکی ، واژه ی " ترک " به معنای زیبارو و پریچهره بکار رفته است. او از قبایل ترک چگل (چیگیل) ، طراز (تالاس) ، خُلخ ( قارلوق ، خَلج)  و تاتار(تتار)  نام  می برد  و به زیبایی ترکان طراز  و خیل سواران چگل  و  باریک میان بودن  خلخیان اشاره می کند.

 برخی از واژگان ترکی نیز در اشعار او وجود دارد که  نشان می دهد او با فرهنگ و زبان ترکی و آیین های دیرین ترکان قبل از اسلام -  تنگری و شامانیسم -  آشنایی زیادی داشته است.

 شاید  خود او نیز از ترکان ماورالنهر بوده است ؛ زیرا فارسی گویی و فارسی نویسی شاعر دلیل برپارسی بودن او نیست و بسیاری از بزرگان ترک مانند عمادالدین نسیمی ،

 ملا محمد فضولی ، امیرعلیشیر نوایی  و استاد شهریار  نیز برخی از اشعار و آثار

نفیس شان را  به زبان شیرین فارسی نگاشته اند.

 

 نام قبایل ترک در اشعار رودکی:

 

ای بهنگام سخا ابر کف و دریا دل           مشتری خوار از دیدار تو و ماه خجل

ای سواران چگل  خوار وخجل خیل عجم         ز تو خوارند و خجل خیل چگل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ایا نگار طراز از بتان ترکستان                   نیامد ایدر چو تو بت از بهار طراز       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلخیان خواهی و جماش چشم               .........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گل بهاری ،  بت تتاری       ........................................

 

تاتار: گروهی از ترکان ( دیوان لغات الترک محمود کاشغری)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاربرد  واژه ی ترک در معنای حقیقی و مجازی: 

 

  همی خرید و همی سخت  بی شمار درم    به شهر هر که  یکی ترک نار پستان بود

 

  ترک  هزارن بپای پیش صف اندر          هریک  چون ماه بر دو هفته درفشان

          

 از کف ترکی سیاه چشم پریروی            قامت چو سرو  و زلفکانش چوگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واژگان ترکی در شعر رودکی:

بس عزیزم بس گرامی شاد باش                     اندر این خاک بسان تو بیوک

واژه ی بیوک ( بؤیوک) به معنای " بزرگ و گرامی و سرور"

 

باده  دهنده بتی بدیع  ز خوبان                     بچه خاتون ترک   و  بچه خاقان

خاقان لقب پادشاهان تورک  و خاتون به زن خاقان و شهبانو گفته می شد.

 

سگالنده چرخ مانند غوچ                          تبر برده بر سر چو  تاج خروس

غوچ ( قوچ) به معنای گوسفند نر

 

بود  زودا  که آیی نیک  خاموش                  چو مرغابی زنی  در آب  پا  غوش

غوش ( قوش) به معنای پرنده

 

من چنین  زار از آن جماش شدم               همچو  آتش میان داش  شدم

داش به معنای سنگ

 

اصطلاحات رایج در میان ترکان:

همی خرید و همی سخت  بی شمار درم        به شهر هر که  یکی ترک نار پستان بود

ترکان به میوه ی انار ، " نار " می گویند.

اصطلاح " نارپستان " نیز در میان ترکان بسیار رایج  و " نار ممه لر " گفته      می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین ترکان قبل از اسلام و شامانیسم:

 

بت پرستی گرفته ایم همه        این جهان همه  چون بت است و ما شمنیم

 

بجز آیین کهن " تنگری و شامانیسم " ، آیین های بودایی  و مانوی  نیز در میان ترکان ماوراالنهر  و ترکستان رواج داشت. بودایی ها ، تندیس های بزرگی از بودا درست می کردند که به آن " بوُرخان" (بُت) می گفتند.

 

منبع : دیوان رودکی سمرقندی

     

شجره نامه اوغوز

نظرات 0


اوْغوز خان (مَته خان)

حوداث زندگي اوغوز خان بسيار شبيه به رويدادهاي زندگيmodu chanyu   " مته خان " (234- 174 ق.م) امپراتور قدرتمند هيونگ نو است. او براي نخستين باز از ديوار چين گذشت  وملل

آسيايي را تحت لواي واحدي درآورد.

پس از مته خان پسرش گؤك  خان (كي يوْك) (حكومت 174-160 ق.م)  به امپراتوري هون- تورك (هيونگ نو) رسيد .

او به چين لشگركشي كرد، اما امپراتورتور چين او با ازدواج او با شاهزاده چيني زمينه را براي توطئه چيني در دربار هون و بدست كردن جاده ابريشم فراهم ساخت.
عادت به زندگي پرتجمل و ابريشم چيني به تن كردن هون ها را در جنگ سست كرد.

پس از گؤك خان پسرش " كون چين " (160-126 ق.م) به حكومت رسيد. در زمان او چيني بر تركان يورش بردندو بسياري از نواحي تحت استيلاي هون را اشغال كردند و حكومت " كون چين " به سوي نواحي دشت اورخون پسروي كرد.



پرچم هيونگ نو


يك گور هيونگ نو



شجره نامه ي اوْغوز

ادامه مطلب ...
     

مغولستان و مغول ها

نظرات 1

سرزمين مغولستان ، مهد امپراتوري بزرگ گؤك تورك بوده است. امپراتوران گؤك خود و

همسرانشان را فرزندان آسمان (تنگري تك تنگري بوْلموُش: تانري كيمي گؤكده

دوْغمولموش) مي دانستند.


نقشه دولت گؤك ترك ( تركان شرقي و تركان غربي)


نقشه ي آسيا در قرن دوازدهم ميلادي
















زره مغولان و تاتارها



اين كمان بسيار شبيه كمان هونهاست.






كلاهخود مغول و تاتار


نقاب صورت جنگي


زره اسب






گرگ مغولستان


اسب هاي مغول (شمايل اين اسب ها بسيار شبيه تنديس و مجسمه ي اسباني است كه از كورقان هاي گؤك تورك بدست آمده است)


     

اشيا و تصاوير بدست آمده از كورقان 1500 ساله گؤك تورك

نظرات 0


تصوير نقاشي شده درون كوُرقان



پرچم گؤك تورك





نقاشي شده درون كورقان



مجسمه گارگزارن و كارمندان خاقان (درون كورقان يافت شده)

مجسمه يافت شده درون كورقان ( به تيپ و شمايل اسب تركي دقت كنيد)